گفتگوهای من
دکتر لطیف کاظمی متخصص داخلی

دکتر لطیف کاظمی

مازندران

متخصص داخلی

مازندران

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان مازندران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر لطیف کاظمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 1731 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین مشتاق
95% کاملا راضی 1528 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا محمدزاده
95% کاملا راضی 488 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 1265 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمید جلیلوند
100% کاملا راضی 385 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر امید عبدالهی
100% کاملا راضی 124 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرگس رزاقی
100% کاملا راضی 235 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زیبا حسینی فرد
100% کاملا راضی 160 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد فرهمند
آدرس: تهران
دکتر روح اله بیات
آدرس: تهران