گفتگوهای من
دکتر اصغر رمضانی متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق

دکتر اصغر رمضانی

خوزستان

متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر اصغر رمضانی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سهند حمیدی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 857 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 857 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
97% کاملا راضی 428 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 416 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 172 سوال پرسیده شده نظرات کاربران