گفتگوهای من
دکتر محمدرضا لطفعلیان متخصص قلب وعروق فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

دکتر محمدرضا لطفعلیان

تهران

متخصص قلب وعروق فوق تخصص پیوند کلیه و کبد

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق فوق تخصص پیوند کلیه و کبد در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدرضا لطفعلیان  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 847 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 544 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 842 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 126 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین عصاره
100% کاملا راضی 72 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم پاکرو
100% کاملا راضی 71 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 1000 سوال پرسیده شده نظرات کاربران