دکتر آرزو خسروری متخصص قلب وعروق

دکتر آرزو خسروری

تهران

متخصص قلب وعروق

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر آرزو خسروری  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 867 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 567 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 873 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
99% کاملا راضی 196 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 177 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 126 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین عصاره
100% کاملا راضی 72 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم پاکرو
100% کاملا راضی 74 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 1000 سوال پرسیده شده نظرات کاربران