گفتگوهای من
دکتر فریدون مستوفی زاده متخصص زنان و زایمان

دکتر فریدون مستوفی زاده

همدان

متخصص زنان و زایمان

همدان

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان همدان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فریدون مستوفی زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر عارفه فکور
95% کاملا راضی 152 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 905 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 507 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 403 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1769 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1186 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4894 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4548 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4053 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیبه رازی
98% کاملا راضی 3581 سوال پرسیده شده نظرات کاربران