گفتگوهای من
دکتر بابک خادم رهگشای متخصص مغز و اعصاب

دکتر بابک خادم رهگشای

زنجان

متخصص مغز و اعصاب

زنجان

مشاهده همه پزشکان متخصص مغز و اعصاب در استان زنجان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر بابک خادم رهگشای  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سحر حفاری
98% کاملا راضی 455 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود ستایش مهر
98% کاملا راضی 566 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهدی قاسمی
95% کاملا راضی 702 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجید کیهانی فر
  • دکتر مجید کیهانی فر
96% کاملا راضی 252 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تانیا سعیدی
93% کاملا راضی 812 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضوانی
95% کاملا راضی 2162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهران شفیعی
97% کاملا راضی 2498 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهران شفیعی
97% کاملا راضی 2498 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده زندی فر
97% کاملا راضی 537 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم شریفیان
آدرس: شیراز