نوبت دهی انلاین
دکتر فرین رجب زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سید موسی میری نژاد
95% کاملا راضی 289 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
حمیده جنگجو
97% کاملا راضی 2558 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صمد مصدقی
92% کاملا راضی 3718 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد پریمن
99% کاملا راضی 927 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجید سلیمی مرند
96% کاملا راضی 371 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیف اله حیدرآبادی
99% کاملا راضی 331 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر وحید حاجی ادینه
97% کاملا راضی 296 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشاد قریی
آدرس: تهران - شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان اتیه - طبقه منفی یک
اعظم بهرامی
93% کاملا راضی 745 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ناهید ضیائی اردکانی
98% کاملا راضی 448 سوال پرسیده شده نظرات کاربران