گفتگوهای من
دکتر ماندانا شهپریان متخصص قلب وعروق

دکتر ماندانا شهپریان

البرز

متخصص قلب وعروق

البرز

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان البرز

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ماندانا شهپریان  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 846 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 999 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 841 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 331 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 424 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 413 سوال پرسیده شده نظرات کاربران