گفتگوهای من
دکتر مازیار میر دندانپزشک عمومی

دکتر مازیار میر

تهران

دندانپزشک عمومی

تهران

مشاهده همه پزشکان دندانپزشک عمومی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مازیار میر  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر نیلوفر استوار
99% کاملا راضی 1440 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شهرام سپهرمند
93% کاملا راضی 277 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زینب فلاح
95% کاملا راضی 208 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یوسف تقی آبادی
آدرس: تهران
دکتر زویا پهلوان
آدرس: تهران
دکتر فرشاد محمدی زاوله
آدرس: تهران
دکتر مریم رنجبر
آدرس: تهران
دکتر مدرس موسوی
آدرس: تهران
دکتر خشایار میر
آدرس: تهران
دکتر علی اکبر کاظمی
آدرس: تهران