گفتگوهای من
دکتر محمد تفرشی متخصص قلب وعروق

دکتر محمد تفرشی

خراسان رضوی

متخصص قلب وعروق

خراسان رضوی

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خراسان رضوی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمد تفرشی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 425 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 414 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 463 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 544 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یلدا مظلوم
99% کاملا راضی 264 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی
100% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران