دکتر محمد پارسی متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

دکتر محمد پارسی

خوزستان

متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی ) در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمد پارسی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علی رضائی
100% کاملا راضی 10 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شاهرخ اکبریان
96% کاملا راضی 928 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر النا مکوندی
95% کاملا راضی 961 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمدرضا زندی
99% کاملا راضی 570 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ماهرخ ابوعلی
95% کاملا راضی 409 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس حبیبی
94% کاملا راضی 132 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر هادی شرونی
98% کاملا راضی 257 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مصطفی طاهری
100% کاملا راضی 71 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین فرح بخش
100% کاملا راضی 269 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زهرا مهدی زاده
100% کاملا راضی 1531 سوال پرسیده شده نظرات کاربران