دکتر لاله رزمی متخصص زنان و زایمان

دکتر لاله رزمی

سمنان

متخصص زنان و زایمان

سمنان

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان سمنان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر لاله رزمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر عارفه فکور
96% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 916 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 533 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 437 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آمنه عبیری
100% کاملا راضی 58 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1939 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1236 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4909 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4552 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4058 سوال پرسیده شده نظرات کاربران