دکتر آفاق عطریان متخصص داخلی

دکتر آفاق عطریان

فارس

متخصص داخلی

فارس

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان فارس

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر آفاق عطریان  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
98% کاملا راضی 1342 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
98% کاملا راضی 1803 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین مشتاق
95% کاملا راضی 1607 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا محمدزاده
94% کاملا راضی 500 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمید جلیلوند
99% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر امید عبدالهی
100% کاملا راضی 147 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرگس رزاقی
97% کاملا راضی 252 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زیبا حسینی فرد
100% کاملا راضی 220 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
98% کاملا راضی 1803 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 1342 سوال پرسیده شده نظرات کاربران