گفتگوهای من
دکتر قاسم زینلی زاده رفسنجانی پور متخصص قلب وعروق

دکتر قاسم زینلی زاده رفسنجانی پور

فارس

متخصص قلب وعروق

فارس

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان فارس

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر قاسم زینلی زاده رفسنجانی پور  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 415 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یلدا مظلوم
99% کاملا راضی 264 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سهند حمیدی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم پاکرو
100% کاملا راضی 73 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی
100% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 464 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 163 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن اسدی
100% کاملا راضی 83 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 126 سوال پرسیده شده نظرات کاربران