دکتر آزیتا ایزدی متخصص زنان و زایمان

دکتر آزیتا ایزدی

متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی انلاین
دکتر آزیتا ایزدی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فاطمه نیک پور
99% کاملا راضی 551 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زهرا مهدی زاده
100% کاملا راضی 1555 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عارفه فکور
96% کاملا راضی 209 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 916 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 550 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 454 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آمنه عبیری
100% کاملا راضی 87 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1994 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1262 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4926 سوال پرسیده شده نظرات کاربران