همه چیز درباره  بیماری اسکیزوفرنی‌

بیماری اسکیزوفرنی‌

اسکیزوفرنی گروهی از اختلالات روانی شامل انواع اسکیزوفرنی کاتاتونیک ، پارانویید، آشفته ، تمایزنیافته و باقیمانده . واژه «اسکیزو» به معنی گسیختگی است و «فرنی » نیز به ذهن و روان اشاره دارد. اسکیزوفرنی اغلب به اختلال گسیختگی شخصیتی اشاره دارد، زیرا افکار و احساسات فرد مبتلا به این عارضه دارای ارتباط منطقی و معمول با یکدیگر نیستند. فرد مبتلا قادر نیست تخیلات خود را از واقعیت افتراق دهد و بنابراین رفتاری غیرمنطقی و غیرعادی دارد.

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهران شفیعی

دکتر مهران شفیعی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد رضوانی

دکتر محمد رضوانی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر احد فاضلی

دکتر احد فاضلی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر پیمان راد

دکتر پیمان راد هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر حمید نورالهی مقدم

دکتر حمید نورالهی مقدم هستم متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ فوق تخصصی پارکینسون و اختلالات حرکتی اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر علیرضا محمدی

دکتر علیرضا محمدی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مائده پرویزی

دکتر مائده پرویزی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر  مریم شاهی

دکتر مریم شاهی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر تانیا سعیدی

دکتر تانیا سعیدی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر صالحه عباسیان

دکتر صالحه عباسیان هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مجتبی امین زاده

دکتر مجتبی امین زاده هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر پژمان هادی نژاد

دکتر پژمان هادی نژاد هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سپیده زندی فر

دکتر سپیده زندی فر هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد مهدی قاسمی

دکتر محمد مهدی قاسمی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سارا تقوی

دکتر سارا تقوی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مسعود ستایش مهر

دکتر مسعود ستایش مهر هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر حمید یوسفی

دکتر حمید یوسفی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مجید کیهانی فر

دکتر مجید کیهانی فر هستم متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب ( اینترونشنال نورورادیولوژی ) اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سحر حفاری

دکتر سحر حفاری هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر کوروش شهبازی

دکتر کوروش شهبازی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر النا مکوندی

دکتر النا مکوندی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سیدمحمدعلی علوی

دکتر سیدمحمدعلی علوی هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سمیه شکرگزار

دکتر سمیه شکرگزار هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهدی پورنامداری

دکتر مهدی پورنامداری هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر شاهرخ اکبریان

دکتر شاهرخ اکبریان هستم روانپزشک اگر در رابطه با بیماری بیماری اسکیزوفرنی‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم بیماری اسکیزوفرنی‌

ظاهر شدن علایم زیر در بیمار ممکن است ماه ها تا سال ها به طول انجامد: دوری گزینی و درون گرایی بیش از معمول از دست دادن انگیزه ها محدودیت شدید هیجانات ، یا بروز نابجای هیجانات هذیان ها (باورهای کاذب و غیرواقعی تغییرناپذیر) توهم (یک تجربه حسی منشأگرفته از ذهن ، مثلاً شنیدن صداها یا دیدن چیزهایی که وجود خارجی ندارند) اختلال تفکر که خود را با تکلم آشفته و غیرمرتبط نشان می دهد. وجود این باور در بیمار که دیگران افکار وی را شنیده یا می دزدند یا او را تحت کنترل دارند. اسکیزوفرنی پارانویید ـ در این نوع به طور غالب رفتارهای مبتنی بر سوءظن به دیگران و رفتارهای پارانویید دیده می شود.

عواقب بیماری اسکیزوفرنی‌

درمان در اکثر این بیماران مؤثر بوده و آنها را قادر می سازد تا به درجات مختلف از استقلال فردی بازگردند. حدود 30% بیماران به زندگی طبیعی و شغل خود بازمی گردند. گاهی این اختلال به طور کامل برطرف می شود.

عوامل بیماری اسکیزوفرنی‌

سابقه خانوادگی اسکیزوفرنی

عوارض بیماری اسکیزوفرنی‌

ناتوانی مادام العمر خودزنی ؛ خودکشی رفتار خصومت آمیز نسبت به دیگران بازگشت ، غفلت در انجام وظایف ، ولگردی یا حبس رفتن

دارو بیماری اسکیزوفرنی‌

داروهای ضدسایکوز معمولاً تجویز می شود. برخی از این داروها خوراکی بوده و برخی به طور تزریقی تجویز می شوند. اگر عوارض یک دارو خیلی شدید بوده و یا علایم بیماری با آن کنترل نگردند، داروی دیگری تجویز می شود. با برطرف شدن علایم مقدار تجویزی دارو کاهش می یابد. در اکثر بیماران مصرف مادام العمر این داروها لازم است . داروهای آرامبخش نظیر بنزودیازپین ها ممکن است در شروع درمان لازم باشد.

علل بیماری اسکیزوفرنی‌

علت واقعی آن مشخص نشده است . به نظر می رسد عوامل ارثی در آن نقش داشته باشند؛ عوامل محیطی نیز ممکن است در ایجاد آن دخیل باشند.

فعالیت بیماری اسکیزوفرنی‌

معمولاً محدودیتی وجود ندارد مگر با نظر پزشک .

اصول کلی درمان بیماری اسکیزوفرنی‌

تشخیص از طریق مشاهده علایم بیماری توسط سایرین تأیید می شود. - اخذ سابقه طبی ، سابقه رفتاری ، معاینه فیزیکی و ارزیابی روانی توسط یک پزشک توصیه می گردد. - هیچ آزمون اختصاصی برای تشخیص اسکیزوفرنی وجود ندارد. برای اثبات این تشخیص ، علایم باید حداقل 6 ماه در زمان هایی از زندگی تداوم یافته باشد. برخی بررسی های طبی نیز به منظور رد سایر بیماری های احتمالی عامل بیماری استفاده می شوند. - هدف از درمان ، کمک به بیمار برای بازگشت به عالم واقعیت است . درمان با داروهای تخفیف دهنده علایم شروع می شود. - پس از کنترل علایم ، درمان با روان درمانی و توانبخشی که به فرد در جهت کسب دوباره مهارت ها و الگوهای رفتاری طبیعی کمک می کند، ادامه می یابد. - خانواده و سایر افراد دارای نقش مهم در زندگی بیمار نیز باید در درمان مشارکت داشته باشند تا معضلات بیمار را درک کرده و بدانند برای کمک به بیمار چه می توانند انجام دهند. بیماران دچار اسکیزوفرنی گاهی در زندگی با دیگران مشکل دارند.

پیشگیری از بیماری اسکیزوفرنی‌

پیشگیری خاصی برای آن شناخته نشده است .

رژیم غذایی بیماری اسکیزوفرنی‌

یک رژیم غذایی متعادل برای حفظ سلامت مطلوب بدن توصیه می شود.

مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها