همه چیز درباره  پولیپ روده بزرگ‌

پولیپ روده بزرگ‌

پولیپ روده بزرگ یک رشد خوش خیم شبیه یک انگور واقع بر یک ساقه یا به صورت مسطح واقع بر پوشش درونی روده بزرگ . پولیپ به صورت منفرد یا گروهی بروز می کند.

عواقب پولیپ روده بزرگ‌

معمولاً با جراحی قابل علاج است ، اگرچه ممکن است عود کند.

دارو پولیپ روده بزرگ‌

در این اختلال معمولاً دارو نیاز نیست .

فعالیت پولیپ روده بزرگ‌

محدودیتی وجود ندارد.

پیشگیری از پولیپ روده بزرگ‌

در صورت وجود سابقه قبلی پولیپ ، بررسی منظم با سیگموییدوسکوپی (روشی برای بررسی راست روده و قسمت تحتانی کولون با یک وسیله نوری با چراغی در نوک آن ) حداقل سالی یکبار یا بیشتر بنا به تصویه پزشک ، ضروری است .

اصول کلی درمان پولیپ روده بزرگ‌

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش های خون و مدفوع ، سیگموییدوسکوپی (روشی برای بررسی راست روده و قسمت تحتانی کولون با استفاده از یک وسیله بصری با چراغی در نوک آن ) و کولونوسکوپی (روشی برای تشخیص بیماری های کولون با مشاهده داخل کولون از طریق یک کولونوسکوپ قابل انعطاف ، یک وسیله فیبرنوری با چراغی در نوک آن ) جراحی معمولاً برای برداشت پولیپ با قراردادن پروکتوسکوپ یا سیگموییدوسکوپ در ناحیه مقعد انجام می شود. پولیپ ها به وسیله سوزاندن یا جریان برق جدا شده یا تخریب می گردند. اگر گزارش آسیب شناسی نشان دهنده بدخیم بودن پولیپ باشد، برداشت کامل پولیپ و بافت اطراف ضروری است . در مورد پولیپ های متعدد، ناحیه درگیر کولون ممکن است از طریق برش جراحی در شکم (لاپاراتومی ) برداشته شود.

رژیم غذایی پولیپ روده بزرگ‌

رژیم غذایی پرفیبر و کم چربی

علائم پولیپ روده بزرگ‌

بدون علامت (معمولاً) خونریزی مقعدی (گاهی ) ترشج بلغمی از مقعد (گاهی ) کرامپ یا درد شکمی

عوامل پولیپ روده بزرگ‌

سابقه خانوادگی پولیپ های روده ای

علل پولیپ روده بزرگ‌

ناشناخته

عوارض پولیپ روده بزرگ‌

تغییرات بدخیمی تقریباً در 1% پولیپ ها

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها