همه چیز درباره  بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌

بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌

بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان عبارت است از بی اختیاری اجابت مزاج در کودکی که قبلاً به کنترل اجابت مزاج و رفتن به توالت عادت کرده بوده است و هم اکنون اسهال یا یبوست ندارد. نمی توان انتظار داشت که کودک طبیعی کنترل کامل اجابت مزاج را تا حداقل 5/2 سالگی به دست آورده باشد.

دکتر نونا امیری منش

دکتر نونا امیری منش هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر علی عمادالدین

دکتر علی عمادالدین هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر رضا مسیحی

دکتر رضا مسیحی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر بدری احمدی

دکتر بدری احمدی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر جواد ذوقی

دکتر جواد ذوقی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر رسول فردی

دکتر رسول فردی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهناز میهنی

دکتر مهناز میهنی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر عباس سلگی

دکتر عباس سلگی هستم متخصص کودکان فوق تخصص عفونی کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد متین پور

دکتر محمد متین پور هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی هستم متخصص کودکان فوق تخصص کلیه کودکان(نفرولوژی ) اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر علی کاظمیان

دکتر علی کاظمیان هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر شکوفان علی زاده

دکتر شکوفان علی زاده هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ژیلا خباز

دکتر ژیلا خباز هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر آزاده زاوه زاد

دکتر آزاده زاوه زاد هستم متخصص کودکان فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی ) اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سید رضا رییس کرمی

دکتر سید رضا رییس کرمی هستم متخصص کودکان فوق تخصص روماتولوژی کودکان اگر در رابطه با بیماری بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌

اجابت مزاج در لباس زیر گاهی وجود یک توده در پایین شکم در سمت چپ

عوامل بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌

استرس بروز اخیر یک بیماری که موجب زیاد شدن توجه به کودک شود. سوء رفتار

علل بیماری بی اختیاری اجابت مزاج در کودکان‌

بروز بحران جسمی یا عاطفی در زندگی کودک ، مثل تولد خواهر یا برادر یا بروز اخیر یک بیماری که با اسهال همراه بوده است . مقاومت در برابر توالت رفتن به علت فشار آوردن زیاد والدین به کودک برای انجام این کار اگر مشکل کودک به درازا انجامد، علت اولیه ممکن است فراموش شود و این رفتار کودک به شکل عادت درآید. در موارد کمی این مشکل کودک ممکن است به علت اختلال در دستگاه عصبی باشد. اجابت مزاج دردناک مقاومت در برابر توالت رفتن در مدرسه ، کمپ های مسافرتی ، یا توالت های عمومی مشکلات تغذیه ای که موجب یبوست شوند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها