همه چیز درباره لوپوس اریتماتوی دیسکویید

لوپوس اریتماتوی دیسکویید

لوپوس اریتماتوی دیسکویید یک اختلال پوستی مزمن است .لوپوس دیسکویید موضعی، پوست صورت ، سر، گوش ها و گردن را درگیر می سازد. لوپوس دیسکویید منتشر پوست بازوها و سینه را مبتلا می سازد. لوپوس دیسکویید با لوپوس اریتماتوی منتشر ـیک اختلال بافت همبند که اعضای بسیاری را درگیر می کند ـ متفاوت است . لوپوس دیسکویید حدوداً در 2%-1% موارد به سوی لوپوس منتشر پیشرفت می کند. لوپوس دیسکویید بزرگسالان از هر دو جنس را می تواند مبتلا کند. حداکثر میزان بروز آن در خانم ها در اواخر دهه سوم زندگی دیده می شود.

عواقب لوپوس اریتماتوی دیسکویید

خصوصیت این اختلال ، دوره های فروکش و شعله ور شدن مکرر است . این اختلال دوره خود را در عرض 20-10 سال طی می کند. 95% بیماران (آنهایی که به سمت لوپوس منتشر پیشرفت نمی کنند) دارای عمر طبیعی خواهند بود.

دارو لوپوس اریتماتوی دیسکویید

استروییدهای موضعی ممکن است تجویز شود. تریامسینولون به داخل ضایعات تزریق شده یا هیدروکسی کلروکین خوراکی برای مهار ضایعات تجویز می گردد.

فعالیت لوپوس اریتماتوی دیسکویید

محدودیتی وجود ندارد.

پیشگیری لوپوس اریتماتوی دیسکویید

پیشگیری خاصی ندارد. محافظت پوست از نور آفتاب شدت بیماری را کاهش می دهد.

اصول کلی لوپوس اریتماتوی دیسکویید

معمولاً بر اساس نمای ضایعات پوستی و سابقه بیمار می توان این اختلال را تشخیص داد؛ با این حال ، آزمایش های خون و نمونه برداری پوست به رد کردن تشخیص لوپوس اریتماتوی منتشر کمک می کند. - عدم قرارگیری در فضای باز بین ساعات 10 صبح تا 2 بعدازظهر یعنی زمانی که تابش اشعه ماوراءبنفش خورشید حداکثر است . در صورت عدم امکان دوری از نور مستقیم آفتاب ، استفاده از پوشش های محافظ و ترکیبات ضدآفتاب با بالاترین اثر محافظتی توصیه می شود. در صورت امکان از نور فلورسانس دوری کنید. - ارزیابی منظم وضعیت سلامتی ، حتی هنگامی که ضایعات در مرحله فروکش قرار دارند، مهم است .

رژیم لوپوس اریتماتوی دیسکویید

رژیم خاصی نیاز نیست .

علائم لوپوس اریتماتوی دیسکویید

پلاک هایی (ضایعات پوستی قرمز برجسته ) با خصوصیات زیر: پلاک ها دارای قطر 4-1 سانتی متر و حاشیه های کاملاً واضح هستند. این ضایعات در هر جای صورت ممکن است بروز کنند ولی شایع ترین محل های درگیری در صورت عبارتند از گونه ها و خط آرواره . هنگامی که دو ضایعه با اندازه نابرابر در دو طرف بینی بروز می کند برخی آن را ضایعه بال پروانه ای می نامند. گاهی ضایعات بر روی سر ظاهر می شوند که با لکه های موضعی ریزش مو همراهند. ضایعات مزبور پس از التیام یافتن جوشگاه به جای می گذارند.

عوامل لوپوس اریتماتوی دیسکویید

تماس با نور خورشید

علل لوپوس اریتماتوی دیسکویید

علت دقیق آن نامشخص است ، ولی احتمالاً یک اختلال خودایمنی است .

عوارض لوپوس اریتماتوی دیسکویید

تشکیل جوشگاه به طور وسیع در صورت لوپوس اریتماتوی منتشر (در 5%-1% بیماران )