همه چیز درباره  زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

زگیل های مقاربتی عبارت است از زگیل های ناحیه تناسلی (شامل مجرای ادرار، آلت تناسلی و مقعد). این زگیل ها از سایر زگیل ها مسری تر هستند. برخی از انواع ویروس ها که باعث ایجاد زگیل های مقاربتی می شوند، با بدخیمی های تناسلی نیز همراه هستند. آنها نوجوانان و بزرگسالان فعال از نظر جنسی را از هر دو جنس مبتلا می کنند.

دکتر مریم السادات  میرعشقی

دکتر مریم السادات میرعشقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر زهرا مهدی زاده

دکتر زهرا مهدی زاده هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر فاطمه ابراهیمی

دکتر فاطمه ابراهیمی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم حیدرزاده

دکتر مریم حیدرزاده هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سعیده یاری

دکتر سعیده یاری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر حبیبه رازی

دکتر حبیبه رازی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر صدیقه آذری

دکتر صدیقه آذری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نرگس خوانساری

دکتر نرگس خوانساری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مینا رضوان نیا

دکتر مینا رضوان نیا هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نیوشا محمد نژاد

دکتر نیوشا محمد نژاد هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مژگان غلامی

دکتر مژگان غلامی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ماندانا عبدالهی

دکتر ماندانا عبدالهی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محبوبه قدیمی

دکتر محبوبه قدیمی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر پریسای کیانفر

دکتر پریسای کیانفر هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مرضیه شیرازی

دکتر مرضیه شیرازی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر شمیلا فرامرزی

دکتر شمیلا فرامرزی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر فاطمه نیک پور

دکتر فاطمه نیک پور هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر صفورا فرخی پور

دکتر صفورا فرخی پور هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم انبارلویی

دکتر مریم انبارلویی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نازنین حاجی زاده

دکتر نازنین حاجی زاده هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نازنین نویدی

دکتر نازنین نویدی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر لاله صادقی

دکتر لاله صادقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم یارقلی

دکتر مریم یارقلی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

زگیل های مقاربتی دارای مشخصات زیر هستند: آنها در سطوح مرطوب به ویژه آلت تناسلی ، دهانه مهبل و دهانه مقعد ظاهر می شوند. آنها برآمدگی نازک ، قابل انعطاف و توپر پوست هستند که به صورت ساقه ای یا خوشه ای رشد می کنند. هرزگیل 2-1 میلی متر قطر دارد ولی خوشه ها ممکن است کاملاً بزرگ باشند. زگیل ها باعث آزار یا خارش نمی شوند.

عواقب زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

این زگیل های کوچک معمولاً علامتی ایجاد نمی کنند. در صورت عدم درمان احتمالاً سرانجام از بین خواهند رفت . البته از آنجا که ممکن است ویروس با بدخیمی تناسلی همراه باشد، در پی درمان طبی باشید. عود شایع است .

عوامل زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

تغذیه نامناسب سایر بیماری های مقاربتی بی بندوباری جنسی شرایط زندگی شلوغ یا غیر بهداشتی بهداشت نامناسب عدم استفاده از کاندوم در کودکان ممکن است نشانه سوءاستفاده جنسی باشند.

عوارض زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

اختلالات گردن رحم زنان از جمله سرطان انسداد ادراری در مردان

دارو زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

ممکن است پودوفیلین که یک داروی موضعی است ، تجویز گردد. برای جلوگیری از آسیب بافت سالم اطراف ، آن را با دقت به کار ببرید. ابتدا از روغن گریس در بافت استفاده کنید. در یک زمان آن را در نواحی بزرگی به کار نبرید. بعد از 4 ساعت کاملاً آن را بشویید. این امر ممکن است باعث تحریک یا جذب دارو گردد. پودوفیلین را در نواحی اطراف چشم به کار نبرید.

علل زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

زگیل های مقاربتی توسط زیرگروهی از همان ویروسی ایجاد می شود که سایر زگیل ها را ایجاد می کند (پاپیلوما ویروس انسانی ) ولی مسری تر هستند. به راحتی روی پوست فرد دچار عفونت گسترش می یابد و به آسانی به سایر افراد منتقل می شود. معمولاً از طریق جنسی انتقال می یابند که غالباً نتیجه بهداشت مناسب است . دوره کمون آنها 6-1 ماه است .

فعالیت زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

محدودیتی وجود ندارد و تنها تا محوشدن کامل زگیل ها باید از روابط جنسی پرهیز کرد.

اصول کلی درمان زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

آزمون ها تشخیصی می توانند شامل بیوپسی بافت ، کولپوسکوپی ، آندوسکوپی ، آنوسکوپی و پاپ اسمیر باشند. درمان با توجه به اندازه و محل زگیل ها مشخص خواهد شد. زگیل های کوچک را می توان با داروهای موضعی درمان کرد. برای زگیل های بزرگتر، نیتروژن مایع به کار می رود (سرمادرمانی ). برخی زگیل های بزرگتر نیازمند درمان با لیزر، الکتروکوآگولاسیون یا برداشت جراحی هستند.

پیشگیری از زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

برای جلوگیری از گسترش زگیل به سایر بخش های بدن یا به افراد دیگر. زگیل ها را نخراشید. تا بهبودی کامل زگیل ها از فعالیت جنسی بپرهیزید. در حین مقاربت جنسی از کاندوم های لاستیکی استفاده کنید.

رژیم غذایی زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی‌، زگیل‌های مرطوب‌)

رژیم غذایی خاصی ندارد.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها