همه چیز درباره  واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

واژینیت باکتریایی عبارت است از عفونت یا التهاب مهبل . واژینیت غیراختصاصی (واژینوز باکتریایی ) حاکی از آن است که هر یک از چندین میکروب عفونت زا شامل گاردنرلا ، اشریشیا کولی ، مایکوپلاسما ، استرپتوکوک ها یا استافیلوکوک ها باعث عفونت شده اند. این عفونت ها مسری هستند. واژینیت می تواند تمامی سنین را مبتلا کند ولی در طول سال های باروری شایعتر است .

دکتر مریم حیدرزاده

دکتر مریم حیدرزاده هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نرگس خوانساری

دکتر نرگس خوانساری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مژگان غلامی

دکتر مژگان غلامی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر زهرا مهدی زاده

دکتر زهرا مهدی زاده هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر صفورا فرخی پور

دکتر صفورا فرخی پور هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم السادات  میرعشقی

دکتر مریم السادات میرعشقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم یارقلی

دکتر مریم یارقلی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سعیده یاری

دکتر سعیده یاری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر حبیبه رازی

دکتر حبیبه رازی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر صدیقه آذری

دکتر صدیقه آذری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مینا رضوان نیا

دکتر مینا رضوان نیا هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نیوشا محمد نژاد

دکتر نیوشا محمد نژاد هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ماندانا عبدالهی

دکتر ماندانا عبدالهی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محبوبه قدیمی

دکتر محبوبه قدیمی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر پریسای کیانفر

دکتر پریسای کیانفر هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مرضیه شیرازی

دکتر مرضیه شیرازی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ملیحه فاکهی

دکتر ملیحه فاکهی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر شمیلا فرامرزی

دکتر شمیلا فرامرزی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نازنین نویدی

دکتر نازنین نویدی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر لاله صادقی

دکتر لاله صادقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر طاهره فروغی فر

دکتر طاهره فروغی فر هستم متخصص زنان و زایمان فلوشیپ اختلالات کف لگن اگر در رابطه با بیماری واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

واژینیت باکتریایی عبارت است از عفونت یا التهاب مهبل . واژینیت غیراختصاصی (واژینوز باکتریایی ) حاکی از آن است که هر یک از چندین میکروب عفونت زا شامل گاردنرلا ، اشریشیا کولی ، مایکوپلاسما ، استرپتوکوک ها یا استافیلوکوک ها باعث عفونت شده اند. این عفونت ها مسری هستند. واژینیت می تواند تمامی سنین را مبتلا کند ولی در طول سال های باروری شایعتر است .

عواقب واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

با درمان معمولاً ظرف 2 هفته علاج می شود.

عوامل واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

دیابت شیرین یائسگی بیماری که مقاومت را کاهش داده باشد. عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی (ایدز)

عوارض واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

ناراحتی و کاهش علاقه به فعالیت جنسی ممکن است نشانگر یک اختلال زمینه ای مثل دیابت باشد. واژینیت های غیراختصاصی با تولد نارس همراه بوده اند. در صورتی که این اختلال در بارداری رخ دهد، باید به دقت ارزیابی و درمان گردد

دارو واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

آنتی بیوتیک ها یا ضد قارچ ها برای درمان عفونت . غالباً از مترونیدازول (فلاژیل ) برای درمان واژینوز باکتریایی استفاده می شود. کرم ها یا لوسیون های آرام بخش مهبلی ممکن است برای انواع غیراختصاصی واژینیت توصیه گردند.

علل واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

میکروب هایی که به طور طبیعی در مهبل وجود دارند، در صورت اختلال pH و تعادل هورمونی مهبل و بافت اطراف آن می توانند تکثیر یابند و باعث عفونت شوند. باکتری اشریشیا کولی به طور طبیعی در مقعد ساکن می شوند و در صورت گسترش به مهبل می توانند عفونت ایجاد کنند. وضعیت های زیر احتمال عفونت را افزایش می دهند. سلامت عمومی نامناسب هوای داغ ، لباس به ویژه زیرپوش بدون تهویه یا هر وضعیت دیگری که رطوبت ، گرما و تاریکی ناحیه تناسلی را افزایش دهد. این عوامل ، رشد میکروب ها را زیاد می کنند. بهداشت نامناسب (گاهی )

فعالیت واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

از فعالیت بیش از حد، گرما و تعریق بیش از حد بپرهیزید. تا وقتی که درمان شوید، روابط جنسی را به تأخیر اندازید.

اصول کلی درمان واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

آزمون های تشخیصی می توانند شامل بررسی های آزمایشگاهی ترشحات مهبل ، پاپ اسمیر و معاینه لگن باشند. دارودرمانی متوجه ارگانیسم های خاص خواهد بود. ممکن است همسر شما نیز به درمان نیاز داشته باشد. بهتر است تا مشخص شدن علت خاص ، برای این اختلال درمان توسط خود شخص صورت نگیرد. از دوش مهبل استفاده نکنید مگر برای شما تجویز شده باشند. اگر ادرار کردن باعث سوزش می شود، از طریق یک دستگاه لوله ای مثل رول کاغذ توالت یا فنجان پلاستیکی بدون ته ادرار کنید یا در هنگام ادرار کردن یک فنجان آب گرم روی ناحیه تناسلی بریزید.

پیشگیری از واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

ناحیه تناسلی را تمیز نگه دارید. از صابون ساده و بدون بو استفاده کنید. از تمیز بودن همسرتان اطمینان حاصل کنید. به جای وان حمام از دوش استفاده کنید. از زیرشلواری های نخی یا جوراب شلواری های دارای فاق نخی استفاده کنید. با لباس مرطوب به ویژه حوله حمام مرطوب ننشینید. پس از ادرار کردن یا اجابت مزاج با خشک کردن یا شستن از جلو به عقب (مهبل تا مقعد) خود را پاک کنید. اگر چاق هستید، وزن خون را کم کنید. از دوش مهبلی ، خوشبوکننده و خوشبوکننده های حمام پرهیز کنید. در صورت ابتلا به دیابت ، به برنامه درمانی خود کاملاً پایبند باشید. تامپون ها و نوارهای بهداشتی را مرتب عوض کنید.

رژیم غذایی واژینیت باکتریایی (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی‌)

رژیم غذایی خاصی ندارد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها