همه چیز درباره لاروهای مهاجر پوستی‌

لاروهای مهاجر پوستی‌

لاروهای مهاجر پوستی آلودگی پوست با لارو کرم های قلابدار یا کرم های گرد. این انگل ها معمولاً سگ و گربه را مبتلا می سازند. این عارضه معمولاً پوست نواحی در تماس با زمین یعنی پا، ساق یا باسن را درگیر می سازد.

عواقب لاروهای مهاجر پوستی‌

معمولاً با درمان در عرض 2-1 هفته قابل علاج است .

دارو لاروهای مهاجر پوستی‌

محلول تیابندازول جهت مصرف موضعی به صورت محلول 2% همراه دی متیل سولفاکسید (DMSO) . دستور مصرف را به دقت رعایت کنید. این محلول را برروی انتهای تونل پوستی (دورترین نقطه نسبت به نقطه ورود اولیه انگل ) به کار برید.

فعالیت لاروهای مهاجر پوستی‌

محدودیتی وجود ندارد.

پیشگیری لاروهای مهاجر پوستی‌

مواد دفعی و زائد گربه ها را به دقت جمع آوری کرده و دور بریزید. از دست زدن به خاک خودداری کنید. از کارکردن یا بازی کردن برروی خاکی که محل مدفوع کردن سگ یا گربه است اجتناب کنید. حیوانات دست آموز خود را از نظر انگل ها درمان کنید.

اصول کلی لاروهای مهاجر پوستی‌

اقدام خاصی غیر از درمان دارویی نیاز ندارد.

رژیم لاروهای مهاجر پوستی‌

رژیم خاصی نیاز نیست

علائم لاروهای مهاجر پوستی‌

جوش های پوستی یا تاول های کوچک که نهایتاً خطوط برجسته و باریکی برروی پوست تشکیل می دهند؛ این ضایعات در محل ورود انگل به پوست ایجاد می گردند. این خطوط تصادفی ، ایجاد ضایعات تونل مانند می کنند که روزانه یک سانتی متر طول آنها افزایش می یابد. اکثر بیماران به طور همزمان دارای چندین ضایعه تاولی با طول و نمای متفاوت هستند.

عوامل لاروهای مهاجر پوستی‌

کارکردن یا بازی کردن برروی ماسه های گرم و مرطوب آلوده به مدفوع سگ یا گربه کارهایی که مستلزم خزیدن یا چهار دست و پا رفتن در فضاهای محدود و تماس با خاک آلوده هستند (نظیر لوله کشی زیر ساختمان ها)

علل لاروهای مهاجر پوستی‌

آلودگی با لارو کرم های قلابدار یا کرم های گرد ساکن لوله گوارش سگ و گربه .

عوارض لاروهای مهاجر پوستی‌

عفونت باکتریایی ثانویه پوست مبتلا.