همه چیز درباره ناسازگاری جنین‌

ناسازگاری جنین‌

ناسازگاری Rh جنین (اریتروبلاستوزیس فتالیس ) ناسازگاری بین گروه خونی مادر و جنین که منجر به تخریب گلبول های قرمز جنین (کم خونی همولیتیک ) در طی بارداری و پس از تولد در اثر پادتن های منتقله از خون مادر می شود.

عواقب ناسازگاری جنین‌

با تشخیص فوری این اختلال می توان با تعویض خون از آسیب نوزاد پیشگیری کرد.

دارو ناسازگاری جنین‌

اگر مادر باردار دارای گروه خون Rh منفی باشد، گاماگلوبولین ضد Rh در هفته 28 بارداری و در طی 72 ساعت پس از زایمان یا ختم بارداری به هر شکل دیگر به وی تزریق خواهد شد. همچنین ممکن است عیار پادتن ها در طی بارداری اندازه گیری شود تا مشخص شود بدن مادر پادتن ضد Rh تولید می کند یا خیر.

فعالیت ناسازگاری جنین‌

پس از درمان محدودیتی وجود ندارد.

پیشگیری ناسازگاری جنین‌

شرکت در برنامه مراقبت های قبل از زایمان در سراسر بارداری . توجه پزشکی در مراحل اولیه بارداری جهت تعیین خطر ناسازگاری Rh ضروری است . تزریق گاماگلوبولین اختصاصی ضد Rh (روگام ) به مادر در هفته 28 بارداری و در طی 72 ساعت پس از زایمان ، سقط یا بارداری نابجا. این کار از تشکیل پادتن هایی که ممکن است جنین های بعدی را تحت تأثیر قرار دهند پیشگیری می کند. اگر به دلیل بالا بودن عیار این پادتن ها در مادر آمنیوسنتز ضرورت یابد، این اقدام از هفته 28 بارداری باید شروع شود.

اصول کلی ناسازگاری جنین‌

آزمایش هایی جهت تعیین گروه خون مادر، پدر و نوزاد، اندازه گیری میزان پادتن های ضد Rh در مادر و شناسایی کم خونی همولیتیک در نوزاد آمنیوسنتز (مقدار کمی مایع آمنیوتیک از داخل کیسه آمنیون که اطراف جنین داخل رحم را احاطه کرده است جهت اقدامات تشخیصی با سوزن بیرون کشیده می شود) تزریق خون به جنین در داخل رحم (گاهی ) تعویض کامل خون جنین پس از تولد بستری در بیمارستان . نوزاد تا دو هفته پس از تعویض خون در بیمارستان می ماند. اگر مادر دارای گروه خون Rh منفی باشد: این موضوع را در هر مراجعه پزشکی باید با پزشک یا فرد مسؤول مراقبت های پزشکی در میان بگذارد. این موضوع باید حتماً در سوابق پزشکی فرد ثبت شود. مادر باید از یک دستبند یا گردنبند هشداردهنده طبی که حاوی مشکلات طبی اوست استفاده کند.

رژیم ناسازگاری جنین‌

تغذیه نوزاد مانند حالت طبیعی می تواند از پستان مادر یا شیشه باشد.

علائم ناسازگاری جنین‌

در طی بارداری : کاهش رشد جنین کاهش حرکت جنین پس از تولد: رنگ پریدگی یرقان (زردی چشم ها و پوست ) که در طی 24 ساعت اول پس از تولد بروز می کند. کبودی یا نقاط خونریزی در پوست (بدون توجیه ) تورم بافتی (ادم ) مشکل تنفسی تشنج نبود حرکت طبیعی در نوزاد ضعیف بودن رفلکس های نوزادی

عوامل ناسازگاری جنین‌

همه بارداری های پس از بارداری اول با جنین دارای گروه خون متفاوت از نظر Rh با مادر سابقه تزریق خون . خون های تزریقی ممکن است حاوی گروه های خونی ناسازگار باشند بدون آنکه تشخیص داده شوند.

علل ناسازگاری جنین‌

اگر مادر دارای گروه خون Rh منفی و پدر Rh مثبت باشد جنین ممکن است گروه خونی Rh مثبت داشته باشد. در طی زایمان این نوزاد، مقدار اندکی از خون نوزاد از طریق جفت وارد جریان خون مادر می شود و در نتیجه بدن مادر شروع به تولید پادتن هایی بر ضد Rh مثبت می کند. این پادتن ها پس از زایمان تولید می شوند. بنابراین بچه اول دچار مشکلی نمی شود ولی در بارداری های بعدی این پادتن های موجود در خون مادر با عبور از جفت گلبول های قرمز جنین را تخریب می کنند. کم خونی ناشی از این پدیده ممکن است آنقدر شدید باشد که باعث مرگ جنین گردد. اگر جنین زنده بماند، پادتن ها می توانند در طی فرآیند زایمان به بدن نوزاد انتقال یافته و باعث ایجاد یرقان (زردی ) و سایر علایم در مدت کوتاهی پس از تولد گردند.

عوارض ناسازگاری جنین‌

آسیب عصبی دایمی ، نظیر فلج مغزی یا از دست دادن شنوایی (به ندرت ) واکنش به تزریق خون