همه چیز درباره  تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب عبارت است از تندی ضربان قلب به نحوی که قلب بسیار سریع تر از حالت طبیعی می زند بدون این که فرد فعالیت زیادی داشته باشد. این تندی ضربان قلب بین 150 تا 300 ضربان در دقیقه است . فردی که بیماری قلبی ندارد ممکن است با ورزش ضربان قلب را به 160 بار دقیقه یا بیشتر برساند که البته این طبیعی است و مشکلی محسوب نمی شود. انواع تند شدن غیرظبیعی ضربان قلب عبارتند از فیبریلاسیون دهلیزی ، تند ضربانی سینوسی ، تند ضربانی فوق بطنی ، و تند ضربانی بطنی .

دکتر  آرمین مرعشی زاده

دکتر آرمین مرعشی زاده هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد ریاستی

دکتر محمد ریاستی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سمیه اسماعیلی

دکتر سمیه اسماعیلی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر علیرضا حقوقی

دکتر علیرضا حقوقی هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم طهماسبی

دکتر مریم طهماسبی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سپیده فراهانی

دکتر سپیده فراهانی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ساناز غفاری

دکتر ساناز غفاری هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد مهجوریان

دکتر محمد مهجوریان هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر یلدا مظلوم

دکتر یلدا مظلوم هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی

دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محسن اسدی

دکتر محسن اسدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر آرش جمال امیدی

دکتر آرش جمال امیدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد حسین عصاره

دکتر محمد حسین عصاره هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم پاکرو

دکتر مریم پاکرو هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محسن جهرمی مقدم

دکتر محسن جهرمی مقدم هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص بالون - آنژیوپلاستی اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر رضا لشکری

دکتر رضا لشکری هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص آنژیوگرافى و آنژیوپلاستى اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مصطفی شیرازی فرون آباد

دکتر مصطفی شیرازی فرون آباد هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر داوود خداآمرزیده

دکتر داوود خداآمرزیده هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

تپش قلب . نبض بین 180-100 بار در دقیقه می زند که بسیار سریع تر از حالت طبیعی است . غش کردن یا احساس نزدیک بودن مرگ درد قفسه سینه سرفه ناخودآگاه تنگی نفس

عواقب تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

اکثر موارد موقتی و خوش خیم هستند. تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب را معمولاً می توان با درمان کنترل کرد.

عوامل تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

بیماری قلبی تب پرکاری تیرویید استرس ؛ اضطراب سیگار کشیدن مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

عوارض تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

در صورتی که ضربان قلب به حالت طبیعی باز گردانده نشود، امکان دارد نارسایی احتقانی قلب ، حمله قلبی ، یا ایست قلبی ، که جان بیمار را به خطر می اندازند رخ دهند.

دارو تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

در مواردی که حمله تند ضربانی تکرار می شود، امکان دارد یک یا چند دارو برای کنترل ضرباهنگ قلب تجویز شوند. این داروها می توانند شامل دیژیتال ، کینیدین ، مسدودکنندهای کانال کلسیم ، پروکاینامید، و مسدودکننده های بتا آدرنرژیک باشند.

علل تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

ناشناخته هستند. این حالت می تواند در افراد جوانی که هیچ گونه شواهدی از بیماری ندارند رخ دهد، اما در عین حال در افراد مسنی که دچار بیماری سرخرگ های قلب هستند نیز رخ می دهد.

فعالیت تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

به هنگام بروز حمله ، تا زمانی که ضربان قلب به حالت طبیعی باز نگشته باشد دراز بکشید. بین حملات ، با نظر پزشک ، به طور منظم ورزش کنید. آمادگی جسمانی به پیشگیری از بروز حملات تند ضربانی قلب کمک می کند.

اصول کلی درمان تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل نوار قلب ، و استفاده از دستگاه هولتر (نوار قلب 24 ساعته ) باشند. بستری کردن بیمار، در صورتی که حمله تندضربانی ، علی رغم درمان ، ادامه یابد. ندرتاً استفاده از شوک الکتریکی کنترل شده گاهی با اقدامات زیر می توان ضربان قلب را کاهش داد: ـ نگاه داشتن نفس به طور کوتاه مدت ـ نیشگون گرفتن از پوست بازو به قدری که باعث درد شود. ـ زدن آب سرد به صورت ، فرو بردن سر در آب سرد به مدت کوتاه ، یا دوش سرد به طوری که آب سرد روی سر بریزد. ـ در بینی و دهان خود را بگیرید و سعی کنید به ملایمت هوا را از بینی خارج کنید به طوری که احساس کنید پرده های گوش به سمت بیرون حرکت می کنند. ـ ناحیه کاروتید گردن را ماساژ دهید، البته منوط به این که روش انجام بدون خطر این تکنیک را فرا گرفته باشید (از پزشک یا سایر پرسنل پزشکی در این زمینه کمک بخواهید).

پیشگیری از تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

سیگار نکشید. حتی المقدور استرس زندگی خود را کم کنید. از دکونژستان ها؛ داروهای کم کننده اشتها؛ قهوه زیاد؛ کولا و سایر محرک ها با یا بدون کافئین ؛ و آمفتامین ها پرهیز کنید.

رژیم غذایی تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب‌

رژیم خاصی توصیه نمی شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها