همه چیز درباره  بثورات ناشی از بستن پوشک‌

بثورات ناشی از بستن پوشک‌

بثورات ناشی از بستن پوشک عبارت است از یک نوع درماتیت تماسی که در آن پوست ناحیه پوشک دچار تحریک می شود. پوست نواحی اندام تناسلی ، مقعد، و شکم که پوشک آنها را می پوشاند متأثر می شود. همچنین امکان دارد در بزرگسالانی که بی اختیاری ادرار دارد و پوشک های یک بار مصرف مخصوص بزرگسالان را به تن می کنند نیز دیده شود.

دکتر رضا مسیحی

دکتر رضا مسیحی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر عباس سلگی

دکتر عباس سلگی هستم متخصص کودکان فوق تخصص عفونی کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر شکوفان علی زاده

دکتر شکوفان علی زاده هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر جواد ذوقی

دکتر جواد ذوقی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر رسول فردی

دکتر رسول فردی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر پگاه مشکی

دکتر پگاه مشکی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم نیکوفر

دکتر مریم نیکوفر هستم متخصص کودکان فوق تخصص قلب کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مرجان عباسی

دکتر مرجان عباسی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ربابه رجبی

دکتر ربابه رجبی هستم متخصص کودکان فوق تخصص قلب کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر آزاده زاوه زاد

دکتر آزاده زاوه زاد هستم متخصص کودکان فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی ) اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سید رضا رییس کرمی

دکتر سید رضا رییس کرمی هستم متخصص کودکان فوق تخصص روماتولوژی کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ژیلا خباز

دکتر ژیلا خباز هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد متین پور

دکتر محمد متین پور هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر بدری احمدی

دکتر بدری احمدی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهرناز شهرستانی

دکتر مهرناز شهرستانی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهناز میهنی

دکتر مهناز میهنی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر فرشید صادقی

دکتر فرشید صادقی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سیدحمید رضا نورصادقی

دکتر سیدحمید رضا نورصادقی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر بنفشه صداقت

دکتر بنفشه صداقت هستم متخصص کودکان فوق تخصص روماتولوژی کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر منصور بهپور

دکتر منصور بهپور هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سارا طالبی پورنیکو

دکتر سارا طالبی پورنیکو هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سیده فاطمه خادم

دکتر سیده فاطمه خادم هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سیف اله حیدرآبادی

دکتر سیف اله حیدرآبادی هستم متخصص کودکان فلوشیپ فوق تخصصی تکامل کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ناهید ضیائی اردکانی

دکتر ناهید ضیائی اردکانی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد مهدی آنی

دکتر محمد مهدی آنی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر فرانک داودزاده

دکتر فرانک داودزاده هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر فرناز محامدی

دکتر فرناز محامدی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد شکرانی

دکتر محمد شکرانی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر لیلا احمدی علی آبادی

دکتر لیلا احمدی علی آبادی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر حسین اعرافی

دکتر حسین اعرافی هستم متخصص کودکان اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی

دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی هستم متخصص کودکان فوق تخصص کلیه کودکان ( نفرولوژی ) اگر در رابطه با بیماری بثورات ناشی از بستن پوشک‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم بثورات ناشی از بستن پوشک‌

پوست مرطوب ، دردناک ، قرمز، جوش دار، و گاهی خارش دار در نواحی پوشک . پوست ممکن است ترک خورده یا دچار شقاق (زخم ) شود. در شیرخواران پسر، امکان دارد یک ناحیه قرمز، زخمی ، و گاهی خون آلود دراطراف نوک آلت تناسلی ظاهر شود.

عواقب بثورات ناشی از بستن پوشک‌

معمولاً با درمان خوب می شود. البته عود آن نیز شایع است .

عوامل بثورات ناشی از بستن پوشک‌

عوض کردن دیر به دیر پوشک اصطکاک ناشی از پوشک های زبر شستن ناکافی پوشک سابقه خانوادگی آلرژی پوستی آب و هوای گرم و مرطوب

عوارض بثورات ناشی از بستن پوشک‌

عفونت باکتریایی ثانویه در ناحیه بثور

دارو بثورات ناشی از بستن پوشک‌

استفاده از پمادها یا کرم های ضدالتهاب حاوی دارو مثل هیدروکورتیزون ، نیستاتین ، یا میکونازول ممکن است باعث کمک به بهبود بثورت شود.

علل بثورات ناشی از بستن پوشک‌

بثور ناشی از بستن پوشک در اثر تحریک پوست ناشی از مواد موجود در ادرار یا مدفوع ایجاد می شود.

فعالیت بثورات ناشی از بستن پوشک‌

محدودیتی برای آن وجود ندارد.

اصول کلی درمان بثورات ناشی از بستن پوشک‌

تا آنجا که می توانید نواحی یاد شده را در معرض هوای آزاد قرار دهید. - اگر بثور گسترده باشد، پوشک را مرتباً عوض کنید حتی در شب . - برای شستن ناحیه بثور از صابون یا اسیدبوریک استفاده نکنید. در عوض از پنبه آغشته به روغن معدنی استفاده کنید. - مصرف لوسیون ، پودر، پماد با پایه لانولین ، یا روغن بچه را متوقف کنید مگر توسط پزشک تجویز شده باشد. - مقادیر کمی از وازلین ، پماد با پایه لانولین ، یا پماد اکسید روی را به هنگام بروز اولین علایم بثور پوشک و پس از آن روزانه 3-2 بار روی ناحیه بمالید. - برای شستن پوشک های پارچه ای از آب جوش یا ماده ضدعفونی کننده مخصوص این کار استفاده کنید. از مصرف نرم کننده های پارچه خودداری کنید زیرا این موارد ممکن است باعث بروز بثور شوند. دو قاشق غذاخوردی سرکه را به آبی که برای آخرین بار پوشک را با آن می شویید اضافه کنید.

پیشگیری از بثورات ناشی از بستن پوشک‌

پوشک را مرتباً عوض کنید. پوشک را تمیز نگاه دارید. پس از شستن پوشک ، آن را دوبار آب کشید تا مواد پاک کننده و سایر مواد شیمیایی از آن شسته و پاک شوند. بعد از باز کردن پوشک و تمیز کردن بچه و پوشک ، 30-10 دقیقه صبر کنید و سپس پوشک را ببندید تا به این ترتیب نواحی یاد شده مدتی در معرض هوای آزاد قرار داشته باشند.

رژیم غذایی بثورات ناشی از بستن پوشک‌

رژیم خاصی توصیه نمی شود. از دادن غذاهایی که موجب اسهال می شوند به کودک خودداری کنید.

مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها