همه چیز درباره مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

مولوسکوم کنتاژیوزوم یک عفونت ویروسی مسری پوست که هر جای بدن را ممکن است درگیر سازد. این ضایعه معمولاً در کودکان بر روی صورت و در بزرگسالان بر روی قسمت داخلی ران ، شکم و ناحیه تناسلی ظاهر می شود.

عواقب مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

در صورت عدم درمان ، چند پاپول معدود ممکن است در عرض چند هفته به 50-20 ضایعه افزایش یابند. این ضایعات در عرض 24-10 ماه خودبه خود برطرف می شوند ولی به منظور جلوگیری از انتقال آنها به افراد دیگر، باید درمان شوند.

دارو مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

برای این اختلال معمولاً دارویی نیاز نیست . در برخی موارد کانتاریدین (کانتارون ) یا سایر داروهای موضعی جهت از بین بردن ویروس ها ممکن است تجویز شود.

فعالیت مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

محدودیتی وجود ندارد، مگر رابطه جنسی که تا پس از ناپدید شدن ضایعات باید متوقف شود.

پیشگیری مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

برای جلوگیری از انتشار آن به سایر نواحی بدن یا انتقال به سایر افراد، از خاراندن ضایعات اجتناب کنید.

اصول کلی مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

درمان طبی برای حذف پاپول ها با نیتروژن مایع (گاهی ) پس از درمان با نیتروژن مایع ، تاول های ایجاد شده را به حال خود واگذارید. در عرض 14-7 روز پوست روی آنها پاره شده و برطرف می شوند. تاول ها را خشک نگه دارید. در نواحی از بدن که ضایعات در اثر لباس تحریک می شوند از بانداژ چسبان بر روی ضایعات استفاده کنید.

رژیم مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

رژیم خاصی نیاز نیست .

علائم مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

برآمدگی های پوستی کوچک (پاپول ) با خصوصیات زیر: این برآمدگی ها سفت ، صاف ، هم رنگ پوست یا سفیدرنگ و کوهانی شکل با یک فرورفتگی مرکزی هستند. پوست پوشاننده این ضایعات شفاف و نازک است . این برآمدگی ها معمولاً 3-2 میلی متر قطر دارند ولی تعداد اندکی از آنها ممکن است قطری به اندازه 10 میلی متر داشته باشند. در صورتی که بر روی پلک ها ظاهر شوند باعث تحریک چشم ها می گردند. این ضایعات خارش یا سوزش ندارند.

عوامل مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

سابقه قبلی آلرژی یا سابقه خانوادگی آلرژی مصرف داروهای سرکوبگر ایمنی

علل مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

ماده ژنتیکی ویروسی از گروه آبله . این ویروس ممکن است از طریق جنسی منتقل شود. دوره نهفتگی آن دو هفته تا شش ماه است .

عوارض مولوسکوم کنتاژیوزوم‌

تشکیل جوشگاه بر روی پوست یا بدشکلی ظاهری پوست