همه چیز درباره  تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته عبارت است از یک بیماری مزمن قلب که در آن عضله قلب بزرگ شده و مانع پمپاژ مناسب خون توسط قلب می شود. برون ده قلب بسته به این که تنگی باعث انسداد مجرای خروجی شود یا خیر ممکن است کم ، طبیعی یا زیاد باشد. اگر برون ده قلب طبیعی باشد، این بیماری ممکن است تا سال ها پنهان باقی بماند.

دکتر  آرمین مرعشی زاده

دکتر آرمین مرعشی زاده هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد ریاستی

دکتر محمد ریاستی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سمیه اسماعیلی

دکتر سمیه اسماعیلی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر علیرضا حقوقی

دکتر علیرضا حقوقی هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم طهماسبی

دکتر مریم طهماسبی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر سپیده فراهانی

دکتر سپیده فراهانی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر ساناز غفاری

دکتر ساناز غفاری هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد مهجوریان

دکتر محمد مهجوریان هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر یلدا مظلوم

دکتر یلدا مظلوم هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی

دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محسن اسدی

دکتر محسن اسدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر آرش جمال امیدی

دکتر آرش جمال امیدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محمد حسین عصاره

دکتر محمد حسین عصاره هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مریم پاکرو

دکتر مریم پاکرو هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر محسن جهرمی مقدم

دکتر محسن جهرمی مقدم هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص بالون - آنژیوپلاستی اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر رضا لشکری

دکتر رضا لشکری هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص آنژیوگرافى و آنژیوپلاستى اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر مصطفی شیرازی فرون آباد

دکتر مصطفی شیرازی فرون آباد هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

دکتر داوود خداآمرزیده

دکتر داوود خداآمرزیده هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با بیماری تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید

علائم تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

درد قفسه سینه (آنژین صدری ) نامنظم بودن ضرباهنگ قلب غش کردن تنگی نفس ورم پا و مچ پا گشادشدن سیاهرگ های گردن نارسایی قلبی صدای غیرطبیعی در قلب

عواقب تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

علایم را می توان با دارو یا جراحی تحت کنترل در آورد، اما ممکن است نیاز به تغییر در شیوه زندگی وجود داشته باشد.

عوامل تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

سابقه خانوادگی این بیماری

عوارض تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

نامنظمی ضربان قلب عفونت باکتریایی دریچه قلب مرگ ناگهانی

دارو تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

داروهای مسدودکننده بتا آدرنرژیک (معمولاً پروپرانولول ) یا داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی برای پیشگیری از نامنظمی های ضربان قلب تجویز خواهند شد. برای درد آنژینی از نیتروگلیسیرین استفاده نکنید. این دارو باعث گشادشدن سرخرگ ها می شود که زیانبار است .

علل تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

ضخیم شدگی بطن چپ قلب با علت ناشناخته . این امر موجب انسداد جریان خون می شود، و قلب ممکن است ناتوان از پمپاژ خون به حد کافی به هنگام فعالیت بدنی باشد. در بعضی از موارد، این بیماری به صورت توارث غالب به ارث می رسد.

فعالیت تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

پزشک راهنمایی لازم در مورد مقدار مجاز و ایده آل فعالیت بدنی را به شما ارایه خواهد داد. توانایی شما در افزایش فعالیت به پاسخ شما به درمان بستگی خواهد داشت . هیچگاه به دید یک فرد معلول به خود نگاه نکنید. باید از فعالیت های بدنی و ورزش شدید خودداری شود، زیرا خطر مرگ ناگهانی زیاد است .

اصول کلی درمان تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشند: کاتتریزاسیون قلب برای اندازه گیری جریان خون و فشار محفظه های مختلف قلب ؛ عکس برداری از قلب با اشعه ایکس ؛ نوار قلب ؛ و اکوکاردیوگرافی (بررسی قلب با امواج فراصوت به کمک وسیله ای که روی سینه گذشته می شود). اهداف درمان عبارتند از شل کردن بطن و تخفیف انسداد مسیر خروجی پمپاژ قلب . درمان معمولاً اول بار با دارو صورت می پذیرد. باید تحت نظارت دقیق پزشکی قرار گرفت . مشاوره روانی برای کمک به سازگاری با اثرات عاطفی بیماری مزمن جراحی برای کم کردن انسداد، در صورتی که دارو نتواند مؤثر واقع شود. استفاده از دستگاه شوک قلبی برای درمان نامنظمی های ضربان قلب که جان بیمار را در معرض خطر قرار داده اند و بهبود برون ده قلب همیشه یک دست بند یا گردن آویز که نشاندهنده بیماری شما باشد به همراه داشته باشید. افراد خانواده ، دوستان نزدیک و آشنایان محل کار باید احیای قلبی ـ ریوی را فرا گیرند تا در صورت بروز ایست قلبی بتوانند به شما کمک نمایند.

پیشگیری از تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

اگر سابقه خانوادگی این بیماری را دارید، پیش از تشکیل خانواده برای مشاوره ژنتیکی مراجعه کنید.

رژیم غذایی تنگی هیپرتروفیک زیر آئورت با علت ناشناخته‌

معمولاً رژیم خاصی توصیه نمی شود. اگر مایع درون بدن شما تجمع یافته باشد (یک علامت احتمالی از نارسایی احتقانی قلب )، ممکن است توصیه به مصرف رژیم کم نمک شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها