همه چیز درباره  کراتوز اکتینیک‌

کراتوز اکتینیک‌

ناحیه کوچکی از آسیب پوستی در اثر آفتاب که یک ضایعه پیش سرطانی محسوب میگردد. این عارضه پوست نواحی در معرض آفتاب به ویژه پوست سر، صورت، گوشها، لبها، بازوها و دستها را مبتلا میسازد

علائم کراتوز اکتینیک‌

لکه های پوستهدار قهوهای یا قرمز رنگ در نواحی در معرض آفتاب. این لکه ها بدون درد هستند.

عواقب کراتوز اکتینیک‌

خود کراتوز با درمان ناپدبد خواهد شد، ولی احتمالاً ضایعات جدیدی مجدداً مشاهده خواهند شد (به ویژه در کناره های ناحیه درمان شده)

عوامل کراتوز اکتینیک‌

مشاغل مرتبط با کار در محیط باز نظیر کشاورزی ورزشهایی که در محیط سرباز انجام میشود افراد دارای پوست روشن که کمتر در کمتر در معرض آفتاب بودهاند. ضعف دستگاه ایمنی در اثر بیماری یا دارو

عوارض کراتوز اکتینیک‌

آسیب پوستی سرطان پوست (کارسینوم سلول سنگفرشی)

دارو کراتوز اکتینیک‌

نیتروژن مایع جهت منجمدکردن بافت مبتلا به کاربردن 5 ـ فلورواوراسیل در ناحیه مبتلا. این درمان باعث ایجاد التهاب نامطلوب در ناحیه تجویز شده میگردد ولی در عوض درمان بسیار مؤثری است. ویتامین ـ آ، که هنوز یک درمان آزمایشی محسوب میگردد.

علل کراتوز اکتینیک‌

مواجهه طولانی مدت با اشعه آفتاب (ممکن است سالها پس از مواجهه شدید با آفتاب بروز کند).

فعالیت کراتوز اکتینیک‌

محدودیت برای آن وجود ندارد.

اصول کلی درمان کراتوز اکتینیک‌

به حداقل رساندن مواجهه مستقیم با آفتاب پیگیریهای طبی هر 6 ماه یکبار به منظور تشخیص و درمان زودرس سرطانهای پوست

پیشگیری از کراتوز اکتینیک‌

محافظت از مواجهه مستقیم با نور خورشید، استفاده از کلاه و پوششهای محافظ هنگام قرار گرفتن در محیط باز، استفاده از محلولها و کرمهای ضدآفتاب با قدرت (SPF) 15 یا بالاتر

رژیم غذایی کراتوز اکتینیک‌

رژیم خاصی توصیه نمی شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مرتبط ها
مجوز ها و تاییدیه ها