گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

  • آدرس آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار ارشاد
  • تلفن 04433469933 , 04433469934 , 04433469935 , 04433469938 , 04433469939

درباره آزمابشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
  • آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار ارشاد
  • 04433469933 - 04433469934 - 04433469935 - 04433469938 - 04433469939
مجوز ها و تاییدیه ها