آزمایشگاه فارابی(تجریش)

آزمایشگاه فارابی(تجریش)

  • آدرس تهران - تجریش - خیابان شهیدباهنر - کوچه سعادت - پلاک 99
  • تلفن 22712163,2719724

درباره آزمایشگاه فارابی(تجریش)


آدرس آزمایشگاه فارابی(تجریش)

  • تهران - تجریش - خیابان شهیدباهنر - کوچه سعادت - پلاک 99
  • 22712163, 2719724