اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن

آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن

  • آدرس تهران - رودهن بلوارامام خمینی - روبروی مخابرات
  • تلفن 76500116,76500117

درباره آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن


آدرس آزمایشگاه درمانگاه خاتم رودهن

  • تهران - رودهن بلوارامام خمینی - روبروی مخابرات
  • 76500116, 76500117