اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دی

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دی

  • آدرس تهران - بازار دوم نازی باد - اول مدائن - پلاک 174
  • تلفن 55081482,5081495

درباره آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دی


آدرس آزمایشگاه پاتوبیو لوژی دی

  • تهران - بازار دوم نازی باد - اول مدائن - پلاک 174
  • 55081482, 5081495