اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ

  • آدرس یزد - بافق - بهاباد اسفیچ
  • تلفن 3524783335

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ

  • یزد - بافق - بهاباد اسفیچ
  • 3524783335