آزمایشگاه شفق طب آزما

  • آدرس تهران - نازی آباد - خیابان مدائن - ایستگاه برق - نبش کوچه خزاعی پور - طبقه اول
  • تلفن 55065175

درباره آزمایشگاه شفق طب آزما


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه شفق طب آزما
  • تهران - نازی آباد - خیابان مدائن - ایستگاه برق - نبش کوچه خزاعی پور - طبقه اول
  • 55065175
مجوز ها و تاییدیه ها