اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه شفق طب آزما

آزمایشگاه شفق طب آزما

  • آدرس تهران - نازی آباد - خیابان مدائن - ایستگاه برق - نبش کوچه خزاعی پور - طبقه اول
  • تلفن 55065175

درباره آزمایشگاه شفق طب آزما


آدرس آزمایشگاه شفق طب آزما

  • تهران - نازی آباد - خیابان مدائن - ایستگاه برق - نبش کوچه خزاعی پور - طبقه اول
  • 55065175