گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار هجرت - روبروی خیابان عبیرامیز
  • تلفن 07132284433 , 07132284434

درباره آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها