گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه دولت

  • آدرس خیابان پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان هشتم پلاک 308
  • تلفن 22584327 , 22558333

درباره آزمایشگاه دولت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه دولت
  • خیابان پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان هشتم پلاک 308
  • 22584327 - 22558333
مجوز ها و تاییدیه ها