آزمایشگاه دولت

آزمایشگاه دولت

  • آدرس خیابان پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان هشتم پلاک 308
  • تلفن 22584327,22558333

درباره آزمایشگاه دولت


آدرس آزمایشگاه دولت

  • خیابان پاسداران جنب پمپ بنزین مقابل گلستان هشتم پلاک 308
  • 22584327, 22558333