گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهید قلیپور

  • آدرس آذربایجان غربی - بوکان -بلوار شهدا
  • تلفن 04446210701

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهید قلیپور


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه بیمارستان شهید قلیپور
  • آذربایجان غربی - بوکان -بلوار شهدا
  • 04446210701
مجوز ها و تاییدیه ها