گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهید قلیپور

  • آدرس آذربایجان غربی - بوکان -بلوار شهدا
  • تلفن 04446210701

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهید قلیپور


مجوز ها و تاییدیه ها