گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه فاطمیه

  • آدرس اصفهان - آران وبیدگل - میدان آزادگان - انتهای خیابان امیرکبیر - درمانگاه فاطمیه
  • تلفن 03154725902

درباره آزمایشگاه درمانگاه فاطمیه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه درمانگاه فاطمیه
  • اصفهان - آران وبیدگل - میدان آزادگان - انتهای خیابان امیرکبیر - درمانگاه فاطمیه
  • 03154725902
مجوز ها و تاییدیه ها