گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه حضرت مهدی (عج)

  • آدرس بوشهر - دیر - جنب میدان امام حسین (ع)
  • تلفن 07735426494 , 07735422666

درباره آزمایشگاه درمانگاه حضرت مهدی (عج)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه درمانگاه حضرت مهدی (عج)
  • بوشهر - دیر - جنب میدان امام حسین (ع)
  • 07735426494 - 07735422666
مجوز ها و تاییدیه ها