اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین

  • آدرس تهران - یافت آباد - میدان شاد آباد - اول شهسواری - نبش خانزاده - پلاک 1
  • تلفن 66804075

درباره آزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین


آدرس آزمایشگاه تشخیص پزشکی شاهین

  • تهران - یافت آباد - میدان شاد آباد - اول شهسواری - نبش خانزاده - پلاک 1
  • 66804075