گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان استاد مطهری جهرم

  • آدرس فارس - جهرم - بلوار استاد مطهری
  • تلفن 07154331201 , 07154333002 , 07154333003 , 07154333004

درباره آزمایشگاه بیمارستان استاد مطهری جهرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها