گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان مصطفی خمینی

  • آدرس خراسان جنوبی - طبس - بلوار امام رضا(ع)
  • تلفن 05632836238

درباره آزمایشگاه بیمارستان مصطفی خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان مصطفی خمینی
  • خراسان جنوبی - طبس - بلوار امام رضا(ع)
  • 05632836238
مجوز ها و تاییدیه ها