گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهید راثی

  • آدرس آذربایجان غربی - شاهیندژ - خیابان پاسدار
  • تلفن 04446313170

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهید راثی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها