اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوردانش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوردانش

  • آدرس تهران - بلواردهکده المپیک - سه راه سرچشمه - میدان چشمه - روبروی مسجدالمهدی - پلاک11
  • تلفن 44118990

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوردانش


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوردانش

  • تهران - بلواردهکده المپیک - سه راه سرچشمه - میدان چشمه - روبروی مسجدالمهدی - پلاک11
  • 44118990