اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه کانون هموفیلی

آزمایشگاه خیریه کانون هموفیلی

  • آدرس تهران - تقاطع خیابان فلسطین - خیابان زرتشت - پلاک 101
  • تلفن 88910001

درباره آزمایشگاه خیریه کانون هموفیلی


آدرس آزمایشگاه خیریه کانون هموفیلی

  • تهران - تقاطع خیابان فلسطین - خیابان زرتشت - پلاک 101
  • 88910001