گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان شهدا

  • آدرس آذربایجان غربی - تکاب - خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب
  • تلفن 04445522871 , 04445522872 , 04445522873 , 04445522874

درباره آزمابشگاه بیمارستان شهدا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه بیمارستان شهدا
  • آذربایجان غربی - تکاب - خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب
  • 04445522871 - 04445522872 - 04445522873 - 04445522874
مجوز ها و تاییدیه ها