گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه بیمارستان فجر

  • آدرس آذربایجان غربی - ماکو - خیابان امام
  • تلفن 04434214215

درباره آزمابشگاه بیمارستان فجر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمابشگاه بیمارستان فجر
  • آذربایجان غربی - ماکو - خیابان امام
  • 04434214215
مجوز ها و تاییدیه ها