گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری

  • آدرس آذربایجان غربی - میاندوآب -خیابان پاسداران
  • تلفن 04445262302

درباره آزمابشگاه درمانگاه تامین اجتماعی شهید باکری


مجوز ها و تاییدیه ها