گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا

  • آدرس فارس - شهرستان فسا - خیابان شهید دکتر فیاض بخش
  • تلفن 07153350116 , 07153350117

درباره آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا


مجوز ها و تاییدیه ها