گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی جی

  • آدرس اصفهان - خیابان جی - بعد از تقاطع همدانیان
  • تلفن 03135232244 , 03135219813

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی جی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها